Efikasnost

Efikasnost metode planiranja porodice može da se meri brojem neželjenih trudnoća koje nastanu pri korišćenju te metode.
Stopa neuspeha se izražava kao Pearl indeks (nazvana tako po statističaru koji je uveo formulu za ovaj proračun). Indeks daje broj neželjenih trudnoća koje se dese kada 100 parova koristi metodu 12 meseci. Na primer:

Ako 100 parova koriste kondome kao kontracepciju godinu dana i u toku tog perioda dođe do 3 trudnoće, kondom ima stopu neuspeha (Pearl indeks) 3. što je Pearl indeks niži to je metoda efikasnija.

Međutim, Pearl indeks može da se koristi samo kao opšta smernica jer ne uzima u obzir neke važne faktore. Na primer, on ne računa samo trudnoće nastale iz "neuspeha" metode, već takođe kao rezultat neispravne primene metode.
Kod procene efikasnosti kontraceptivne metode, bolje je praviti razliku između trudnoća koje nastanu kada se metoda primenjuje pravilno tokom svakog polnog odnosa i trudnoća koje nastanu pri nepravilnoj upotrebi metode.To znači vodeći računa o svim mogućim faktorima koji bi mogli da ometaju pravilno korišćenje metode (npr. propušteno uzimanje pilule, nepravilna upotreba barijernih metoda, učestalost seksualne aktivnosti, interakcije sa drugim lekovima).

Naučnici i statističari često koriste potpuno različite metode za procenu efikasnosti metode. Ovo objašnjava zašto se često razlikuju podaci o efikasnosti različitih kontraceptivnih sredstava.

Međutim, podaci ipak dosledno pokazuju da su kontraceptivna sredstva kao što je pilula ili intrauterni sistemi najefikasnije reverzibilne metode kontracepcije.

Hvala na podršci!

banner

Zahvalni smo našem sponoru BayerPharmaceuticals što nas podržava u našem nastojanju stalnog unapredjenja reproduktivnog zdravlja.

Newsletter

Ukoliko želite da primate najnovija obaveštenja možete se prijaviti ovde.

Česta pitanja

Da li se prilikom korišćenja pilula smanjuje seksualna želja?